Το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» (ΠΑΔΟΠ) ανήκει στην οικογένεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Έχει την νομική υπόσταση επιστημονικού σωματείου. Τα μέλη του προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από το χώρο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, όμως συμμετέχουν σ' αυτό άνθρωποι απ' όλο το επιστημονικό φάσμα και τα κινήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης, ισότητας των φύλων, καταπολέμησης της φτώχειας, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. Το ΠΑΔΟΠ ιδρύθηκε το 2000, διακηρύσσοντας ως στόχους του:

 

-   Την παρακολούθηση και τη μελέτη των διεθνών εξελίξεων, ιδιαίτερα αυτών που καταγράφονται μέσα από τη λειτουργία και τη δράση παγκόσμιων και περιφερειακών οργανισμών και θεσμών, αλλά και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνικών κινημάτων.

-   Την συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες και εκστρατείες που αποβλέπουν στον εκδημοκρατισμό και εξανθρωπισμό των διεθνών σχέσεων, στη διασφάλιση και οικοδόμηση της ειρήνης, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και των κάθε μορφής διακρίσεων, στην προώθηση της ισότιμης διεθνούς συνεργασίας και της πολυδιάστατης ασφάλειας, στην επικράτηση της οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης στη διεθνή ζωή.

-   Την επεξεργασία ιδεών και την παρουσίαση προτάσεων προς την Ελληνική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας σε σχέση με τα παραπάνω θέματα.

 

Χαρακτηριστικές δραστηριότητες

Από την ίδρυση του συνεργάζεται στενά με τον ΟΗΕ, αρχικά με το εδώ Γραφείο του Οργανισμού και τώρα με το περιφερειακό Γραφείο των Βρυξελλών. Πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκδηλώσεις για την επέτειο ίδρυσης του ΟΗΕ (24 Οκτωβρίου), παρουσιάζει και σχολιάζει από τη σκοπιά του την «Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη» του UNDP, ενημερώνει για τις αποφάσεις της Γ.Σ. του ΟΗΕ, ιδιαίτερα σε θέματα ειρήνης και πυρηνικού αφοπλισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της φτώχειας. Μεταξύ άλλων, έχει οργανώσει ημερίδες με θέματα «Το μέλλον του ΟΗΕ» (2001), το(60 χρόνια του ΟΗΕ (2005) με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τιμάει κάθε χρόνο την Εβδομάδα του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό (24-31 Οκτωβρίου).

Έχει υποβάλλει υπομνήματα στη Βουλή και στα Κόμματα για τη στάση της Ελλάδας στις ψηφοφορίες της Γ.Σ. του ΟΗΕ και για τις θέσεις τους για τον ΟΗΕ και το μέλλον του. Έχει τιμήσει με διήμερο τα 35 χρόνια από τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (2003). Τέλος, έχει εκδώσει ανακοινώσεις για διάφορα διεθνή θέματα και έχει πάρει μέρος σε συνέδρια και εκδηλώσεις.

Το ΠΑΔΟΠ είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με πολλές ΜΚΟ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Διεθνές Γραφείο Ειρήνης, Ίδρυμα Ράσσελ, Πλοίο Ειρήνης κ.λπ.)